Mezinárodní autobusová doprava (MAD)

Mezinárodní autobusová doprava (MAD)
Mezinárodní autobusová doprava (MAD)

Odbor silniční dopravy, oddělení mezinárodní osobní dopravy a státního odborného dozoru vede správní řízení ve věci udělování povolení, resp. licencí pro provozování mezinárodní linkové osobní dopravy.

Provozování mezinárodní linkové osobní dopravy, potažmo tzv. licenční řízení vykazuje určité odlišnosti dle destinace obou koncových zastávek, resp. dle souvisejících předpisů.

 

Rozlišují se dva základní režimy:

režim s členskými státy EU a dále s Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem - koncová i cílová zastávka, jakož i nácestné zastávky leží na území členských států EU
např. Brno (CZ) - London (GB)

režim s nečlenskými státy EU - alespoň jedna z koncových zastávek leží mimo území EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska
např. Praha (CZ) - Makarska (HR)


Kromě 2 základních režimů mezinárodní linkové osobní dopravy, nastává dále režim EU - neEU - EU. Tento případ nastává např. při mezinárodní dopravě do Řecka, kdy mezinárodní linka tranzituje i území států ležících mimo členských států EU. Na území EU pak platí předpisy ES, doprava na území ne-EU státu se řídí příslušnou bilaterální dohodou a vnitrostátními předpisy.

 


Zpráva o prosazování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - viz příloha.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků