Autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změn

Autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
30. 10. 2018 13:55:20Nákladní doprava

Autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změn

Seznam autorizovaných osob podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů:

Ministerstvo dopravy podle § 22 písm. c) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů vede evidenci osob, jimž udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci v oboru dispečer silniční nákladní dopravy.

Ministerstvo dopravy do současné doby udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci v oboru dispečer silniční nákladní dopravy tomuto subjektu:

RELIANT s.r.o.
se sídlem U Habrovky 1562/11a, 140 00 Praha 4 – Krč
společnost s ručením omezeným
IČ: 497 02 726

Rozhodnutí o udělení autorizace č. j.: 225/2017-110-SDNA/10 bylo vydáno dne 2. 8. 2017 s platností do 19. 8. 2022 pro profesní kvalifikaci:
Kód
Název profesní kvalifikace
37-055-M
Dispečer silniční nákladní dopravy

Další informace o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací, na nichž se nachází platné kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací, seznam autorizovaných osob apod., případně se obracejte na odbor personální Ministerstva dopravy.

http://www.narodnikvalifikace.cz/
 Zpět na výpis článků