Bělorusko

Bělorusko
23.03.2022 12:47:19Informace k vybraným zemím

Dočasný bezvízový režim


Ministerstvo dopravy informuje o dočasném bezvízovém režimu pro občany České republiky, týkajícím se vstupu, tranzitu a odjezdu z území Bělorusko při cestě z Ruské federace do Lotyšska, Litvy a Polska, a to s účinností do 31. března 2022 včetně.
Tento humanitární krok umožňuje zahraničním dopravcům vrátit se z Ruské federace domů bez běloruských víz nebo tranzitních povolení.


INFORMACE Z JEDNÁNÍ SMÍŠENÝCH KOMISÍ

Smíšená komise 2018

Na základě jednání smíšené komise a s přihlédnutím ke změnám v Celním kodexu Eurasijského ekonomického svazu strany potvrdily, že v souladu s čl. 6 odst. 4 Dohody je možná přeprava do/z třetích zemí na základě bilaterálních/tranzitních povolení, a to za předpokladu, že trasa prochází územím státu, ve kterém je vozidlo registrováno.
Dále bylo domluveno, že na různé druhy přeprav v rámci jedné cesty tam a zpět je možno použít jedno bilaterální/tranzitní povolení.
Rovněž bylo odsouhlaseno použití jediného bialterálního/tranzitního povolení pro přepravu konsolidovaného nákladu v případech, kdy je během jedné cesty náklad naložen nebo vyložen v různých zemích (místech), s tím, že se  v příslušných částech povolení bude toto označeno znaménkem "+". Například "CZ + A" nebo "Česká republika + Rakousko".

Ostatní ujednání ze smíšených komisí

Na základě jednání česko – běloruské Smíšené komise pro mezinárodní silniční dopravu byly upřesněny druhy liberalizovaných přeprav, tedy mezinárodních přeprav, které mohou být provozovány bez povolení. Bylo potvrzeno, že výjimky uvedené v čl. 7 odstavci c) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční přepravě ze dne 29. května 1996 se vztahují také na mezinárodní přepravy lunaparků a cirkusů, a pro tyto přepravy není vyžadováno povolení pro vstup na území Běloruska.
Dále bylo běloruskými zástupci Ministerstva dopravy Běloruské republiky konstatováno, že čeští dopravci, kteří disponují povolením pro mezinárodní dopravu nebo provádí přepravy uvedené v čl. 7 Dohody (liberalizované přepravy), osvobozeni od placení poplatků za vstup na území Běloruské republiky.
Poplatky za použití vybraných zpoplatněných komunikací se platí v souladu s platnými právními předpisy Běloruské republiky.

Další důležité informace týkající se provozování dopravy na území Běloruska jsou dostupné na www.bamap.org.

OSTATNÍ INFORMACE:

Celní unie

• Informace o povinném podávání předběžných informací o zboží vstupujícím na území Celní unie - Bělorusko, Rusko a Kazachstán
 Zpět na výpis článků