Ukrajina

Ukrajina
13.02.2019 10:54:12Informace k vybraným zemím

 

Změna pravidel silničního provozu na Ukrajině s ohledem na hmotnost vozidel - příloha
Jednání smíšené komise

Při jednání Smíšené komise pro mezinárodní silniční dopravu informovala ukrajinská strana o maximální době pro pobyt nákladního vozidla českého dopravce na území Ukrajiny, kterou povolují platné stávající ukrajinské právní předpisy. Tato doba činí :

·        5 dnů ode dne překročení hranice s potvrzením celních orgánů až do proclení vnitrostátními celními orgány, pokud je cílové místo ve stejném celním regionu,

·        10 dní od dne překročení hranice s potvrzením celních orgánů až do proclení vnitrostátními celními orgány, pokud se cílové místo nachází v jiném celním regionu,

·         10 dní v případě tranzitu.

Prodloužení lhůty není možné, a to ani z důvodu technické poruchy vozidla či jiného důvodu.

Informace o teplotním omezení

Tímto oznamujeme, že s platností od 1. června 2015 s cílem zachování silnic při zvýšení teploty vzduchu nad +28°C budou Státní agenturou silnic Ukrajiny zavedena dočasná omezení pohybu na veřejných komunikacích Ukrajiny pro vozidla, jejichž hmotnost na nápravu převyšuje 7 tun a celková hmotnost přesahuje 24 tun.Zpět na výpis článků