Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR

Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR
25. 6. 2018 10:39:34Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

Číslo dohody Název mnohostranné dohody Platnost do
M279 Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336 19.08.2019
M287 Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci 02.08.2020
M312 Přeprava předmětů obsahujících nebezpečné věci, J.N. 31.12.2018

Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že  tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR umožňuje uzavírat tzv. mnohostranné dohody. Výše uvedený seznam mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených dle oddílu 1.5.1 dohody ADR.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků