Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
25. 6. 2018 10:40:52Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

Termín a místo konání                                      Uzávěrka pro přijímání
zkoušky                                                                   přihlášek

                                                      
 18. 07. 2019   Praha                                                                     04. 07. 2019
 05. 09. 2019   Praha                                                                     22. 08. 2019
 17. 10. 2019   Praha                                                                     03. 10. 2019
 21. 11. 2019   Praha                                                                     07. 11. 2019
 19. 12. 2019   Praha                                                                     05. 12. 2019


Upozornění: dle platného zkušebního řádu uchazeči na zkoušku pro prodloužení platnosti nemusí dokládat doklad o absolvování školení.

Zkoušky v těchto termínech probíhají podle zkušebního řádu platného od 1.11.2006, a mohou se k nim přihlásit nejen uchazeči o získání osvědčení bezpečnostního poradce, ale i uchazeči o prodloužení platnosti stávajících osvědčení.

Místo konání:

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek vždy od 10:00 hodin. Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a CDV v.v.i.

Oznámení o pověření Centra dopravního výzkumu organizací zkoušek pro získání osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí  silniční dopravou, způsobu a postupu přihlašování ke zkouškám:
 

Ministerstvo dopravy pověřilo organizací zkoušek pro získání osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3.10 Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) příspěvkovou organizaci Centrum dopravního výzkumu.

636 00 Brno
Líšeňská 33a
Centrum dopravního výzkumu
548 423 746, e-mail: stepanka.dolezelova@cdv.cz

 

Ke stažení: Zkušební řád bezpečnostních poradců ADR platný od 01.09.2019

 



Zpět na výpis článků