Aktuality a odborná stanoviska

Aktuality a odborná stanoviska
25.06.2018 10:38:51Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR1) Přeprava dezinfekčních prostředků a surovin pro výrobu dezinfekčních prostředků dle dohody ADR

Příloha:
Přeprava dezinfekčních prostředků


2) Metodické doporučení - norma pro přepravu UN 3291 ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N, 6.2, II - viz příloha
Ustanovení ADR náležející pro UN 3291

Přílohy:
Norma pro přepravu UN 3291
Ustanovení ADR náležející pro UN 3291


3) Povinnost čerpací stanice mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR. Vzhledem k množícím se dotazům a nejednoznačným výkladům v odborných časopisech uvádíme stanovisko Ministerstva dopravy k problematice DGSA a čerpacích stanic PHM

Příloha:
Stanovisko Ministerstva dopravy k problematice DGSA a čerpacích stanic


4) Na základě pododdílu 5.4.1.1.1 odstavec h) Dohody ADR, vydalo MD souhlas k používání zápisu "Rozvoz - prodej" (viz příloha) do přepravního dokladu po území ČR a následnému provádění přepravy pod tímto pododdílem. Tento souhlas byl uveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku číslo 43-44 dne 24.10.2007

Příloha:
Souhlas k používání zápisu


5) Dne 28.února 2008 se uskutečnilo zasedání Expertní skupiny pro problematiku zákazové dopravní značky B19 "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody". Uvedené stanovisko bylo uvěřejněno ve Věstníku dopravy.

Příloha:
Závěr z jednání expertní skupiny pro problematiku zákazové dopravní značky B19

Zpět na výpis článků