Školení bezpečnostních poradců ADR

Školení bezpečnostních poradců ADR
25.06.2018 10:40:34Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

Upozornění!
Všechna osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021, zůstávají platná do 28. února 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží o 5 let, jestliže držitel úspěšně složí zkoušku pro prodloužení podle 1.8.3.16.2 dohody ADR před 1. březnem 2021.


Oznámení subjektů schválených Ministerstvem dopravy pro provádění školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.

Ministerstvo dopravy na základě své výzvy uveřejněné ve Věstníku dopravy dne 26. června 2002 schválilo pro provádění školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) tyto subjekty:

Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4 - Podolí

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4

M KONZULT s.r.o.
Nad Statkem 177, Újezd
149 00 Praha 4

 Zpět na výpis článků