Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
25. 6. 2018 10:40:52Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

Upozornění!
Všechna osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. listopadem 2020, zůstávají platná do 30. listopadu 2020. Platnost těchto osvědčení se prodlouží o 5 let od data uplynutí platnosti původního osvědčení, jestliže držitel úspěšně složí zkoušku pro prodloužení podle 1.8.3.16.2 dohody ADR před 1. prosincem 2020.

Termín a místo konání                                                                Uzávěrka pro přijímání
zkoušky                                                                                           přihlášek

 
 16. 07. 2020   Praha                                                                     09. 07. 2020
 05. 08. 2020   Praha                                                                     29. 07. 2020
 03. 09. 2020   Praha                                                                     27. 08. 2020
 08. 10. 2020   Praha                                                                     01. 10. 2020
 12. 11. 2020   Praha                                                                     05. 11. 2020
 15. 12. 2020   Praha                                                                     08. 12. 2020

 

Upozornění: v souladu s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR upozorňujeme, že účastníci zkoušek bezpečnostních poradců mají za povinnost užít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání v šíření kapének, ve všech prostorech MD.

Zkoušky v těchto termínech probíhají podle zkušebního řádu platného od 15.7.2020, a mohou se k nim přihlásit nejen uchazeči o získání osvědčení bezpečnostního poradce, ale i uchazeči o prodloužení platnosti stávajících osvědčení.

Poplatek za zkoušku:

Poplatek za zkoušku ve výši 1 000,-Kč vč. DPH se hradí předem na účet Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o., organizace pověřené organizací zkoušky. Všechny údaje pro zaplacení poplatku obdržíte emailem po přihlášení na zkoušku použitím přihlašovacího formuláře na webových stránkách CSPSD (https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci). Platba musí být připsána na účet CSPSD nejpozději 2 dny před termínem zkoušky.

Místo konání:

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek zkoušky vždy od 10:00 hodin, prezence od 9.00 hod do 9.45 hod. Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Organizace zkoušek:

Ministerstvo dopravy pověřilo od 1.1.2020 organizací zkoušek pro získání i prodloužení osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3.10 Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Centrum služeb pro silniční dopravu
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Email: adr@cspsd.cz
Tel.: 225 131 711
Alena Mašatová, 770 125 650
Miluše Coufalová Hrabinová, 602 189 175

Přihlašování zkoušky:

1) Pro získání osvědčení musí uchazeč:
• absolvovat školení pro zvolenou specializaci u pověřené školící organizace
• před zkouškou při prezenci prokázat svou totožnost. Bez prokázání totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
• vybrat si vhodný termín zkoušky, na který se uchazeč přihlásí na webových stránkách https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci vyplněním kontaktního formuláře
• absolvovat zkoušku nejpozději do 12 měsíců od školení, v opačném případě musí uchazeč školení absolvovat znova.
Pro rozšíření osvědčení (získání nové specializace) platí stejná pravidla jako pro získání osvědčení.

2) Pro prodloužení osvědčení musí uchazeč:
• před zkouškou při prezenci prokázat svou totožnost. Bez prokázání totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
• vybrat si vhodný termín zkoušky, na který se uchazeč přihlásí na webových stránkách https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci vyplněním kontaktního formuláře
Uchazeči o prodloužení platnosti nemají povinnost školení absolvovat, ale kvůli náročnosti zkoušky toto obnovovací školení doporučujeme.
 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků