CEMT Turecko

CEMT Turecko
CEMT

Tímto upozorňujeme dopravce na časová omezení, jež jsou v platnosti pro provozování přeprav na základě povolení CEMT na území Turecka. Limity pro jednotlivé státy jsou součástí přiložené tabulky: Tabulka časových omezení pro přepravy na základě povolení CEMT. V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že časový limit je počítán od konkrétní hodiny výstupu z Turecka.

Časová omezení týkající se přeprav prováděných na základě povolení CEMT na území Turecka

Tímto upozorňujeme dopravce na časová omezení, jež jsou v platnosti pro provozování přeprav na základě povolení CEMT na území Turecka. Limity pro jednotlivé státy jsou součástí přiložené tabulky: Tabulka časových omezení pro přepravy na základě povolení CEMT. V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že časový limit je počítán od konkrétní hodiny výstupu z Turecka.

Příklad: ČR dopravce vyloží náklad v Turecku, z Turecka jede naložit např. do Maďarska, po nakládce v Maďarsku jede zpět do Turecka – v případě, že na výstupu z Turecka překročil řidič státní hranice dne 03. 06. 2014 v 10:00, je dle tabulky časových omezení oprávněn v případě Maďarska opětovně vstoupit na území Turecka po 4 dnech resp. po uplynutí 96 hodin od výstupu z Turecka, tedy dne 06. 06. 2014 v 10:00 hod.

Napříště budou tyto limity prosazovány pouze u dopravců, kteří poruší Kapitolu 4 – Článek 4.1 „Příručky pro orgány veřejné moci a dopravce k používání mnohostranných kontingentů CEMT“. Toto ustanovení stanoví, že: „Povolení může být použito současně pouze pro jedno vozidlo. Musí být uschováno ve vozidle mezi místem nakládky a vykládky při naložených přepravách, jakož i v případech, kdy vozidlo jede prázdné před nebo po některé z takových naložených přeprav“.

Žádáme dopravce, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost a nevystavovali se nebezpečí zbytečných postihů ze strany tureckých kontrolních orgánů.    

České ministerstvo dopravy se s tímto opatřením plně neztotožňuje, neboť povolení CEMT jsou využívána také na třetizemní přepravy, a to i do zemí sousedících s Tureckem, tj. časový interval opětovného vstupu do Turecka může být i kratší a přesto nemusí být pravidla používání povolení CEMT porušena. Obrátilo se proto na turecké Ministerstvo dopravy s žádostí o změnu daného rozhodnutí. V současné době je však uvedené omezení platné a předpokládají se jeho časté kontroly.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků