Bělorusko

Bělorusko
Informace k vybraným zemím

Na základě jednání česko – běloruské Smíšené komise pro mezinárodní silniční dopravu byly upřesněny druhy liberalizovaných přeprav, tedy mezinárodních přeprav, které mohou být provozovány bez povolení. Bylo potvrzeno, že výjimky uvedené v čl. 7 odstavci c) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční přepravě ze dne 29. května 1996 se vztahují také na mezinárodní přepravy lunaparků a cirkusů, a pro tyto přepravy není vyžadováno povolení pro vstup na území Běloruska.

Zavedení nového mýtného systému (viz příloha)

 

Na základě jednání česko – běloruské Smíšené komise pro mezinárodní silniční dopravu byly upřesněny druhy liberalizovaných přeprav, tedy mezinárodních přeprav, které mohou být provozovány bez povolení. Bylo potvrzeno, že výjimky uvedené v čl. 7 odstavci c) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční přepravě (viz příloha) ze dne 29. května 1996 se vztahují také na mezinárodní přepravy lunaparků a cirkusů, a pro tyto přepravy není vyžadováno povolení pro vstup na území Běloruska.

Dále bylo běloruskými zástupci Ministerstva dopravy Běloruské republiky konstatováno, že čeští dopravci, kteří disponují povolením pro mezinárodní dopravu nebo provádí přepravy uvedené v čl. 7 Dohody (liberalizované přepravy), osvobozeni od placení poplatků za vstup na území Běloruské republiky.

Poplatky za použití vybraných zpoplatněných komunikací se platí v souladu s platnými právními předpisy Běloruské republiky.

Vyhláška prezidenta Běloruské republiky č. 550, ze dne 27. října 2010, o zvláštních otázkách vybírání poplatků za průjezd vozidel cizích států - viz příloha.

Dále byly běloruskou stranou poskytnuty informace týkající se omezení sezónních jízd vozidel na území Běloruské republiky a o přepravě těžkotonážních a nákladů velkých rozměrů při kombinované přepravě. Tyto informace naleznete v originále následujících odkazech.

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů Běloruské republiky č. 11, ze dne 25. února 2011, o zavedení časového omezení zatížení na nápravu dopravních prostředků, motorových vozidel po silničních komunikacích - viz příloha.

 

Vyhláška prezidenta Běloruské republiky č. 613 ze dne 25. listopadu 2010, o průjezdu těžkotonážních a nadrozměrných dopravních prostředků po silničních komunikacích - viz příloha.

 

Další důležité informace týkající se provádění dopravy na území Běloruska jsou dostupné na stránkách www.bamap.org

 

Informace o povinném podávání předběžných informací o zboží vstupujícím na území Celní unie - Bělorusko, Rusko a Kazachstán - viz příloha.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků