Francie

Francie
Informace k vybraným zemím

Francie

  Nová omezení pro provoz nákladní dopravy v Paříži

 

ZÚ Paříž informuje, že dne 1. září 2015 vstoupila v platnost nová vyhláška města Paříž omezující provoz nákladní dopravy v Paříži.

Od 1. září 2015 je mezi 8:00 a 20:00 zakázán vjezd do centra Paříže (tzv. Paris „intra-muros“, tedy Paříž ohraničená dálničním okruhem) autobusům, autokarům a nákladním automobilům nad 3,5 tuny, které byly zaregistrovány před 1. říjnem 2001 plnících normy EURO 0, 1 a 2. Toto nařízení je platné během celého týdne, tedy jak ve všední dny, tak o víkendu. Zákaz neplatí pouze pro tzv. přednostní vozidla, jako jsou kamiony s cisternami, chladící kamiony a armádní vozidla.

Těm, kteří poruší novou vyhlášku, bude uložena pokuta 2. stupně ve výši 35,-€ a jejich vozidlo bude vykázáno z centra města.

Pařížská radnice mimo jiné rozhodla vyhlásit den 27. září 2015 jako den bez automobilů v hlavním městě. Od července 2016 se počítá s tím, že zákaz provozu vozidel v centru města bude aplikován během všedních dnů v týdnu také na osobní vozidla a lehká užitková vozidla s benzínovými a dieselovými motory kategorie 1 (tj. vozidla registrovaná před rokem 1997). Nová omezení se budou vztahovat také na jednostopá motorová vozidla, která byla zaregistrována před 31. květnem 2000. Provoz vozidel kategorií 2, 3 a 4, tj. registrovaných před rokem 2010, bude postupně omezován a zakázán v období 2017-2020.

Plné znění nové vyhlášky města Paříž (Arrêté no 2015 P 0212) a také stručný přehled o plánech města Paříž na regulaci osobní a nákladní dopravy v následujících letech.

 

Francie – změna silničního zákona (povinný alkotestr)

Tímto sdělujeme, že ode dne 01. 07. 2012 je ve Francii účinný dekret č. 2012-284 ze dne 28. 02. 2012, kterým se mění silniční zákoník.

Dekret zavádí povinnost pro řidiče motorových vozidel mít ve voze k dispozici alkotester. Na žádost kontrolních orgánů budou řidiči povinni předložit nepoužitý alkotester s neprošlou lhůtou použití.

Povinnost se vztahuje na všechny řidiče motorových vozidel, s výjimkou řidičů mopedů a řidičů těch motorových vozidel, do nichž je již výrobce nebo autorizovaným servisem zabudován elektronický alkotester zamezení rozjezdu vozidla v případě pozitivního výsledku dechové zkoušky.

Neplnění povinnosti mít ve vozidle alkotester je sankcionováno (pokutou ve výši 11 EUR) od 1. března 2013.

Uvedená povinnost má být aplikována i na řidiče motorových vozidel registrovaných i v jiných státech. 

Zvýšení sazeb za dopravní přestupky

V návaznosti na změny týkající se francouzského silničního zákona, platných od 5. ledna 2012 došlo zejména k navýšení sazeb za dopravní přestupky, a to následujícím způsobem:


- Naprostý zákaz vlastnit, převážet a používat navigační zařízení upozorňující na umístění radarů měřících rychlost 1500 EUR

- Zvýšení pokuty za telefonování za jízdy z 35 EUR na 135 EUR

- Zvýšení pokuty za sledování televize za jízdy ze 135 EUR na 1500 EUR

- Zvýšení pokuty za používání poznávací značky neodpovídající předpisům ze 68 EUR na 135 EUR

- Zvýšení pokuty za jízdu v odstavném pruhu (nově je stejným způsobem pokutováno pouhé vjetí do odstavného pruhu) z 35 EUR na 135 EUR

Cizinci jsou povinni udělené pokuty platit na místě v hotovosti. V rámci kamionové dopravy rovněž dochází k porušování celních předpisů či předpisů upravujících režim řidiče (doby bezpečnostních přestávek, řízení a odpočinku). V případě závažnějšího přestupku může být aplikováno též složení soudní jistoty (zpravidla ve výši několika tisíc eur), přičemž stejně tak jako v předchozích případech je vozidlo i náklad zadrženo do uhrazení.Zpět na výpis článků