Gruzie

Gruzie
Informace k vybraným zemím

Gruzie

Gruzie – Informace o legislativních změnách v oblasti mezinárodní silniční nákladní přepravě

S odvoláním na dopis Ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie - viz příloha, ze dne 30. září 2013, číslo 02/798 tímto informujeme, že na základě usnesení vlády č. 229, ze dne 9. září 2013, jenž vstoupilo v platnost 1. února 2014, došlo ke zrušení usnesení vlády č. 286, ze dne 25. července 2012, o vydávání povolení pro mezinárodní silniční přepravu zboží na hraničních přechodech Gruzie, dle kterého bylo možno zakoupit povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu prováděnou na území Gruzie na hraničních přechodech, a to v ceně 200 GEL.

Na základě výše uvedeného usnesení je možné vykonávat operace mezinárodní silniční nákladní dopravy zboží na území Gruzie pouze na základě povolení vyměňovaných v rámci bilaterálních ujednání nebo na základě povolení CEMT. Případné zakoupení povolení pro mezinárodní nákladní přepravu zboží není tedy již možné. Za případné porušení ustanovení usnesení, resp. za vykonání přepravy bez příslušného povolení, lze uložit finanční pokutu až ve výši 5000 GEL.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků