Německo

Německo
Informace k vybraným zemím

Německo

Zákaz jízd nákladních automobilů v době prázdnin - viz příloha

 

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k působnosti německého
zákona o minimální mzdě (MiLoG) - viz příloha

 

Minimální mzda v SRN

Od 1. ledna 2015 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,50 eur za hodinu pro německé i zahraniční zaměstnance, jimž nenáleží odvětvová minimální mzda. Znamená to, že ti zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa, musí za svou práci obdržet od svého zaměstnavatele nejméně 8,50 eur za hodinu, ať už se jedná o německého, nebo o zahraničního zaměstnavatele. Ministerstvo dopravy není ve věci úpravy minimální mzdy kompetentním orgánem, nicméně vzhledem k častým dotazům českých dopravců zde uvádíme odkazy, kde naleznete podrobné informace k této problematice.

 

Informace zastupitelského úřadu v Berlíně ohledně minimální mzdy - odkaz

Odkaz na web v anglickém jazyce www.zoll.de

 

Dne 1. 8. 2015 došlo k novelizaci nařízení o povinnostech v souvislosti s minimální mzdou v SRN zahrnující:

•             Snížení hranice pro zproštění ohlašovacích a dokumentačních (evidence pracovní doby) povinností z 2958 € na 2000 € (hrubá měsíční mzda vyplácená přinejmenším po dobu posledních 12 měsíců).Pro výše uvedené případy pro zaměstnavatele platí povinnost uchovávat v německém jazyce dokumentaci k výši mzdy. Pro dané případy implikuje tento článek zmíněnou povinnost i pro zahraniční/české firmy (např. formou potvrzení o výši platu za posledních 12 měsíců v německém jazyce, které by měl mít vyslaný zaměstnanec s sebou).

•             Zproštění ohlašovacích a dokumentačních (evidence pracovní doby) povinností pro zaměstnané rodinné příslušníky.

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků