Norsko

Norsko
Informace k vybraným zemím

Norsko

Minimální mzda v Norsku

V přiloženém souboru naleznete informace o zavedení minimální mzdy od 1. července 2015

 

Provoz nákladních vozidel nad 3,5 tuny od 1.1.2015

MD bylo informováno norskými úřady, že od 1. ledna 2015 bude povinné pro všechna nákladní vozidla nad 3,5 tuny v Norsku mít ve vozidle snímač mýtného.

Tento režim se vztahuje na všechna nákladní vozidla nad 3,5 tuny, norská či zahraniční, která jsou používána pro obchodní činnost v Norsku, v celé norské veřejné silniční síti. Do 1. ledna 2015 musí mít všechna tato vozidla podepsánu smlouvu s provozovatelem mýtného na pozemních komunikacích a správně nainstalován snímač na vnitřní straně čelního skla vozidla.

Policie, celní orgány a norská veřejná správa silnic budou kontrolovat dodržování tohoto ustanovení. V případě, že vozidlo nebude mít platnou smlouvu s provozovatelem mýtného a snímač mýtného, bude ukládána pokuta ve výši 8.000 NOK. Částka bude zvýšena na 12.000 NOK, pokud nebude pokuta zaplacena ve lhůtě tří týdnů. V případě opakovaného nedodržení této povinnosti během dvou let, pokuta činí 16.000 NOK.

Snímač mýtného musí být vázán na registrační značku vozidla. Řidič, vlastník nebo nájemce vozidla je odpovědný za podepsání smlouvy a získání snímače mýtného. V Norsku platí následující snímače mýtného: AutoPASS, BroBizz a GoBox.

Více informací je možné nalézt na: http://www.autopass.no/en/autopass
 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků