Uzbekistán

Uzbekistán
Informace k vybraným zemím

Uzbekistán

Upozornění na zpřísnění celní kontroly na hranicích 

Ministerstvo dopravy obdrželo od Zastupitelského úřadu ČR v Uzbekistánu informaci o zpřísnění celní kontroly na hranicích Uzbekistánu.

Obdržená informace od ZÚ v Uzbekistánu:

Státní celní výbor Republiky Uzbekistán zpřísnil celní kontrolu na hranicích, zejména při odbavování potravinářského a spotřebního zboží, přepravovaného mezinárodní silniční a železniční dopravou. Opatření bylo přijato v návaznosti na nařízení prezidenta Uzbekistánu „O opatřeních k dalšímu zvýšení konkurenceschopnosti tuzemské produkce a zesílení boje s nezákonným dovozem zboží“ č. PP 1913 z 29. ledna 2013.

Autodopravci a železniční přepravci , vezoucí zboží do Uzbekistánu nebo tranzitující zboží přes jeho území, musí od 1. dubna 2013 předkládat uzbeckým celním orgánům ke kontrole doklady o zásilce, obsahující všechny tyto údaje:název zboží, jeho množství, váhu a cenu nákladu, včetně číselných kódů zboží podle Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží.

 

Změna tranzitních tras pro zahraniční autodopravce

Kabinet ministrů Republiky Uzbekistán vydal svým usnesením č. 323 z 9. prosince 2011 „Seznam tras, určených pro tranzit zahraničních dopravců platný pro území Republiky Uzbekistán“ (viz příloha). Součástí je rovněž i seznam předepsaných hraničních přechodů. Jakékoli případné výjimky pro provádění přeprav zahraničních dopravců přes a na území Republiky Uzbekistán mino určené trasy může povolit pouze regionální správa Státního celního výboru Uzbekistánu, příslušná pro místo hraničního přechodu na vjezdu. Pohyb vozidla mimo povolenou trasu je trestný.

 

„Uzbecká agentura pro silniční a říční dopravu“ prostřednictvím Zastupitelského úřadu České republiky v Taškentu s odkazem na usnesení Kabinetu ministrů Republiky Uzbekistán a platnou bilaterální Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou ze dne 23. září 1999 (viz příloha), upozorňuje a připomíná českým dopravcům, že pro vykonávání přeprav nákladů a osob po území nebo z území Uzbecké Republiky musí být vybaveni příslušným povolením pro mezinárodní nákladní nebo osobní dopravu.

Čeští dopravci musí výše uvedenými povoleními disponovat již před zahájením přepravy, neboť tato povolení nelze získat na hraničních přechodech v Republice Uzbekistán. Českým dopravcům proto doporučujeme, aby kontaktovali Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, které uzbecká povolení českým dopravcům na základě žádosti přiděluje.

 

Zákaz tranzitu zkapalněného plynu autodopravou

Na základě nóty MZV Republiky Uzbekistán č. j. 05/37723 ze dne 30. prosince 2012 (viz příloha) informujeme, že s platností od 1. ledna 2013 je zakázán tranzit zkapalněného plynu automobilní dopravou přes území Uzbekistánu. Opatření je zdůvodněno bezpečnostními a ekologickými hledisky.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků