Legislativa silniční

Legislativa silniční
Právní předpisy

Legislativa silniční

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů:

Vnitrostátní předpisy

 • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - viz příloha
 • prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě - viz příloha
 • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě - viz příloha
 • vyhláška   č. 122/2014 Sb, o jízdních řádech linkové dopravy - viz příloha
 • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravy - viz příloha
 • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád - viz příloha

Evropské předpisy

 • Nařízení EPaR (ES) č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě - viz příloha
 • Nařízení EPaR (ES) č.1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy - viz příloha
 • Nařízení EPaR (ES) č.1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 - viz příloha
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 - viz příloha
 • nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě - viz příloha
 • nařízení EPaR (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (viz příloha), o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • nařízení komise č. 2121/98 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 684/92 a 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy (viz příloha), které provádí i Nařízení EP a Rady (ES) č. 1073/2009
 • Nařízení Komise (EU) č. 581/2010; o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče - viz příloha
 • nařízení č. 11/1960 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství
 • Rozhodnutí komise č.959/2009; o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě - viz příloha
 • rozhodnutí Komise č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě - viz příloha

Mezinárodní dohody

 • Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 - viz příloha
 • pro Českou republiku vstoupil v platnost Dodatkový protokol CMR (viz příloha) a to dne 13. července 2011
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 - viz příloha
 • Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (62/2010 Sb.m.s) viz příloha
 • Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (82/2010 Sb.m.s) viz příloha
 • Konsolidované znění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (62/2010 Sb.m.s) viz příloha
 • Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR) viz příloha
 • Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS) - viz příloha
 • Přílohy (INTERBUS) - viz příloha
 • Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků