Evropská služba elektronického mýtného

Evropská služba elektronického mýtného
Pozemní komunikace

EVROPSKÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO (EETS)

Informace o EETS

Základem EETS je Článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství, který stanovuje zřízení evropské služby elektronického mýtného.

Cílem EETS je uzavření pouze jedné smlouvy a užívání pouze jednoho palubního zařízení.

EETS byla definována rozhodnutím Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (dále také "Rozhodnutí 2009/750/ES") - viz příloha.

 

Rejstřík oblasti EETS v České republice

Na základě Článku 19 odst. 1 Rozhodnutí 2009/750/ES je stanoven tento vnitrostátní elektronický rejstříkoblasti EETS v České republice (viz příloha).

Vydavatel: Česká republika - Ministerstvo dopravy

Registr zveřejněn: 29. července 2010

Aktualizace: 26. června 2015

Datum následující aktualizace: prosinec 2015

 

Rejstřík Poskytovatelů EETS v České republice

Na základě Článku 19 odst. 2 Rozhodnutí 2009/750/ES je stanoven tento vnitrostátní elektronický rejstřík Poskytovatelů EETS registrovaných v České republice (viz příloha).

V současné době je v České republice registrován jeden (1) Poskytovatel EETS.

Vydavatel: Česká republika - Ministerstvo dopravy

Registr zveřejněn: 26. června 2015

Aktualizace: 25. července 2017

Datum následující aktualizace: prosinec 2017

 

Přehled o oblasti EETS v České republice

Na základě Článku 5 odst. 2 Rozhodnutí 2009/750/ES je stanoven tento Přehled o oblasti  EETS v České republice (viz příloha), který je Přílohou č. 1 Smlouvy o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného v České republice (viz příloha). Mezi další přílohy této smlouvy patří:

  • Síť zpoplatněných pozemních komunikací;
  • Sazebník Ředitelství silnic a dálnic ČR;
  • Parametry vzájemné komunikace;
  • Smluvní pokuty.

Vydavatel: Česká republika - Ministerstvo dopravy

Přehled o oblasti EETS v České republice zveřejněn: 10. prosince 2015

Aktualizace: 21. ledna 2016

Datum následující aktualizace: prosinec 2016Stáhněte si:
Zpět na výpis článků