Pracovní skupina pro řešení dopadu mýta na silnicích I. třídy

Pracovní skupina pro řešení dopadu mýta na silnicích I. třídy
21.10.2019Pozemní komunikace

Nový systém elektronického mýtného byl spuštěn 1. 12. 2019 na původním rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací (cca 1242 km dálnic a cca 234 km silnic I. třídy) a dne 1. ledna 2020 byl rozšířen rozsah výkonově zpoplatněných pozemních komunikací o cca 900 km silnic I. třídy. Za tím účelem vytvořilo Ministerstvo dopravy, Asociace krajů a Svaz měst a obcí společnou pracovní skupinu, která vyhodnotí provoz těžkých nákladních vozidel na síti silnic I., II. a III. třídy a navrhne opatření ochraňující obyvatele dotčených obcí stejně jako krajské silnice.

Pracovní skupina pro řešení dopadu mýta na silnicích I. třídy

1. jednání

Účastníci definovali své potřeby ohledně mýta na dalších silnicích I. třídy a shodli se na tom, že na příštím setkání v polovině srpna (15. 8.) budou prodiskutovány možnosti omezení vjezdu kamionů na vytipovaných silnicích II. a III. třídy, kde hrozí objíždění zpoplatněných úseků. Ministerstvo dopravy představilo možnosti kompenzací za event. poškození komunikací a snížení kvality života v případě zvýšení tranzitní dopravy na objížděných úsecích.

zápis z jednání
podklady pro jednání
 

2. jednání

Kraje a obce připravily přehled míst, kde je dle nich riziko objíždění a nárůstu tranzitní dopravy. Ministerstvo jim nabídlo metodickou pomoc s komplexním procesem přípravy opatření proti objíždění tam, kde to bude možné. Jedná se o silnice vedoucí souběžně se zpoplatněnými úseky. Ministerstvo dopravy slíbilo i pomoc se zajištěním dopravních dat pro nejkritičtější úseky silnic; ještě letos rádi dodáme data ze sčítačů a plovoucích vozidel).

SkyToll představil zkušenosti s rozšířením zpoplatnění na Slovensku v roce 2014.

zápis z jednání
podklady pro jednání
 

3. jednání

Obě strany se vzájemně informovaly o postupu stran stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve vztahu k omezení vjezdu některých vozidel. Platí, že chceme v maximální možné míře pomoci v procesu osazování zákazových značek (tranzitní dopravy) v krajích. Se všemi dotčenými subjekty chceme jednat o možnostech zákazu tranzitu na silnicích II. a III. tříd či legislativy k plošnému zpoplatnění silnic I. tříd.
Ministerstvo dopravy je toho názoru, že k objíždění nově zpoplatněných silnicích I. třídy nebude ve větší míře docházet.

zápis z jednání
podklady pro jednání

 
Zpět na výpis článků