Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů
Pozemní komunikace

Transport übermäßiger und überdimensionierter Frachtgüter (D)
Transportation of large and oversized loads (E)

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "povolování přeprav nadměrných nákladů") je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou dle § 40 citovaného právního předpisu:
 
obecní úřad - na místních komunikacích;
krajský úřad - na silnicích I., II. a III. tříd (mimo dálnice), pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje;
Ministerstvo dopravy - na dálnicích a též silnicích v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje.

Pokud vozidlo, nebo souprava překročí míry stanovené vyhl.č. 341/2014 Sb., je nutné povolení k přepravě nadměrného nákladu, které je zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích.
 
Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vzoru tiskopisu žádosti je ke stažení níže.

UPOZORNĚNÍ 
Dovolujeme si Vás upozornit na změnu kontaktů pracovníků v Ústí nad Labem a Plzni (viz Kontakty ke stažení).


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články