Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)

Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)
Registrace vozidel
Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)

Doklad posledního provedení vydaný po vstupu České republiky do Evropské unie (Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)) splňuje zásady dané směrnicí rady ES č. 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel ve znění směrnice komise ES č. 2003/127/ES.

V první polovině roku 2005 byly předány předsedovi pracovní skupiny pro registraci vozidel Evropské komise v potřebném množství vzory těchto dokladů za účelem jejich poskytnutí všem členským státům EU.

S ohledem na tuto skutečnost již další vzory dokladů nebudou ze strany České republiky poskytovány a přibližnou podobu (skenované obrázky) sloužící široké veřejnosti bude od této doby možno zjistit pouze na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

Popis dokumentu:

 • Vzor - Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)
 • Rozměry dokumentu jsou 210 mm x 445 mm.
 • Technický průkaz (osvědčení část 2) obsahuje na lícní straně údaje o provozovateli vozidla a o jeho vlastníku. Rubová strana tohoto dokladu je vyhrazena technickým parametrům vozidla
 • Barvy jsou nevýrazné, pastelové, aby se znesnadnilo padělání dokladů na barevných kopírovacích zařízeních.
 • Převládající barvou je pastelová modrošedá (do fialova) a oranžová pastelová
  Tento moderní typ osvědčení část 2 (technický průkaz) má různé ochranné prvky, jako například soudobé bankovky. Ochrannými prvky jsou:
  • vodotisk
  • vetkaný kovový proužek s vypáleným mikronápisem „Česká republika“
  • hlubotisk
  • proměnlivé barvy lipových lístků (modrá a zelená) při různém úhlu pohledu
  • hologram
  • kovotisk
  • prolis písmen CZ
 • Vyplňování rubrik technického průkazu (osvědčení část 2) se provádí tiskárnou počítače nebo psacím strojem

Pokud budou mít příslušné státní orgány jiných států pochybnosti o pravosti registračních dokladů vozidel, které vydala Česká republika, musí tyto orgány poskytnout Ministerstvu dopravy České republiky buď originál dokladu k ověření pravosti dokladu, nebo musí tyto orgány poskytnout alespoň fotokopii dokladu k ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že s ohledem na zákony platné v České republice nemůže k určitému údaji z dokladu (např. série a číslo dokladu) zahraničnímu státnímu orgánu předat další údaje (např. jméno, příjmení a adresu pobytu provozovatele vozidla), které ve své žádosti o ověření správnosti údajů zahraniční státní orgán neuvede.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří situace, ve kterých je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou.

Soukromoprávní subjekty (fyzické a právnické osoby) jsou až na výjimky dané českými zákony zcela vyloučeny z procesu ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.


Žádost o ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny, musí být Ministerstvu dopravy podána vždy písemně na adresu:

Ministerstvo dopravy České republiky
odbor silničních vozidel
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15  Praha 1
Česká republika

 


 

 Zpět na výpis článků