Technický průkaz vozidla nejstaršího dosud používaného provedení

Technický průkaz vozidla nejstaršího dosud používaného provedení
Registrace vozidel
Technický průkaz vozidla nejstaršího dosud používaného provedení
  • Technický průkaz vozidla nejstaršího dosud používaného provedení má podobu knížky o rozměrech 145 mm x 207 mm – (viz vzor) o 12 ti stranách.
  • Desky tohoto dokumentu jsou bílé barvy s černým potiskem.
  • Druhá a jedenáctá stránka tohoto dokumentu jsou bílé barvy s černým potiskem.
  • Ostatní stránky jsou převážně červené pastelové (růžové) s rastrem.
  • V uplynulých obdobích existovalo několik vzorů čelní stránky podle typu státu a státního uspořádání. Tato jiná provedení nejsou k dispozici, ale jsou platná.
  • Starší vzory osvědčení část 2 (technický průkaz) jsou u starých vozidel a setkáme se s nimi jen zřídka. Tyto starší vzory osvědčení část 2 se přestaly přidělovat vozidlům v roce 1996.
  • V dokladu se uvádějí technické údaje o vozidle a o jeho uživateli (držitel – provozovatel).
  • Tyto staré typy osvědčení část 2 (technický průkaz) nemají žádné ochranné prvky, jako například bankovky.
  • Každý technický průkaz má svůj jedinečný alfanumerický kód. Tento kód je tvořen sériovým označením ze dvou písmen velké abecedy a šestimístné pořadové číslo.

 

vzor dokumentu:

Ověřovat pravost všech technických průkazů a informací v nich obsažených smí jen pověřené orgány České republiky. Pokud budou mít příslušné státní orgány jiných států pochybnosti o pravosti registračních dokladů vozidel, které vydala Česká republika, musí tyto orgány poskytnout Ministerstvu dopravy buď originál dokladu k ověření pravosti dokladu, nebo musí tyto orgány poskytnout alespoň fotokopii dokladu k ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.
Ministerstvo dopravy upozorňuje, že s ohledem na zákony platné v České republice nemůže k určitému údaji z dokladu (např. série a číslo dokladu) zahraničnímu státnímu orgánu předat další údaje (např. jméno, příjmení a adresu pobytu provozovatele vozidla), které ve své žádosti o ověření správnosti údajů zahraniční státní orgán neuvede.
Výjimku z tohoto pravidla tvoří situace, ve kterých je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou.
Soukromoprávní subjekty (fyzické a právnické osoby) jsou až na výjimky dané českými zákony zcela vyloučeny z procesu ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.

Žádost o ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny, musí být Ministerstvu dopravy podána vždy písemně na adresu:

Ministerstvo dopravy
odbor silničních vozidel
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15  Praha 1
Česká republika

 

 

 Zpět na výpis článků