Výpis z bodového hodnocení

Výpis z bodového hodnocení
3. 7. 2013 0:00:00Řidičské průkazy

 

  • žádost o výpis z bodového hodnocení podává řidič u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa obvyklého bydliště
  • žádost o výpis z bodového hodnocení musí mít písemnou formu
  • k žádosti musí být doložen platný doklad totožnosti
  • výpis z bodového hodnocení podléhá správnímu poplatku ve výši 15,- Kčza první stranu, za každou další i započatou stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč, pokud je pořizována na tiskárně výpočetní techniky
  • o výpis z bodového hodnocení může řidič také požádat na kontaktních místech Czechpointu


Zpět na výpis článků