Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
5. 12. 2016 16:11:49Řidičské průkazy


Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 
• držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) je povinen veškeré změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP nebo MŘP oznámit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 
•  poté požádá na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vydání nového ŘP nebo MŘP z důvodů změny údajů uvedených v původním ŘP nebo MŘP 
 
• k žádosti přiloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), dosavadní platný ŘP nebo MŘP a jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech
 
• Při změně údajů v ŘP se vydá nový ŘP, kde poplatek činní 50 Kč. Totéž se vztahuje i na MŘP

• žádost z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popř. z jiného osobního důvodu, podléhá správnímu poplatku ve výši 50 Kč
 
• žádost o vydání ŘP, musí být vyřízena ve lhůtě do 20 dnů, pokud jsou splněny podmínky pro vydání ŘP. ŘP je možné vydat i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti, a to po úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč  

• žádost o vydání MŘP se vyřizuje bezodkladně
 
• v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění mohou být uloženy sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
• právní postup vyřízení požadavku je stanoven:
Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků