Doprodeje vozidel

Doprodeje vozidel
Schvalování vozidel

- Informace o registraci vozidel neplnících emisní limit EURO 4
po 31.12.2016 - pro vozidla kategorií L3e, L4e, L5e, L7e doplněná o tabulku VIN vozidel  

- Informace o registraci vozidel neplnících emisní limit EURO 4
po 31.12.2017 - pro vozidla kategorií L1e, L2e, L6edoplněná o tabulku VIN vozidel 

- Informace o registraci kolových traktorů - kategorie T, na které bylo vydáno ES schválení typu dle Směrnice 2003/37/ES a jejích změn (např. 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2010/22/EU, 2014/44/EU … příp. dalších)
po 31.12.2017 - doplněná o tabulku VIN vozidel  

- Informace o doprodeji některých vozidel neplnících emisní limit EURO 6-2
po 31.8.2018 - pro některá vozidla kategorií M1 a N1 - doplněná o tabulku VIN vozidel 

- Informace o doprodeji některých vozidel plnících emisní limit EURO 6-2, druhá etapa
po 31.8.2019 - pro některá vozidla kategorií M1, N1 a N2 - doplněná o tabulku VIN vozidel 

- Informace o doprodeji vozidel neplnících emisní limit EURO VI - D
po 31.8.2019 - pro některá vozidla kategorií N2, N3, M2 a M3 - doplněná o tabulku VIN vozidel

- Stanovisko k výše uvedeným výběhům ze série - doprodejům (EURO 6-2 druhá etapa a EURO VI-D)


- Informace o doprodeji některých vozidel plnících emisní limit EURO 6-2, třetí etapa
po 31.8.2020 - pro některá vozidla kategorií M1, N1 a N2 - doplněná o tabulku VIN vozidel 

-  Informace pro výrobce a akreditované zástupce  o možnosti doprodejů některých vozidel plnících emisní limit EURO 6-2, čtvrtá etapa, po 31.12.2020, pro některá vozidla kategorií M a N1, včetně rozšíření možnosti stávajících doprodejů .

 

Zpět na výpis článků