3. kolo AP rok 2018

3. kolo AP rok 2018
10. 10. 2016 8:40:12Akční plány ke snížení hluku z dopravy

AP k SHM

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám – 3. kolo vyhotovení rok 2018

Ministerstvo dopravy podle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění  - dle odst. 1) § 81 - Ministerstvo dopravy

                - v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí podle údajů ze strategických hlukových map (SHM)vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro

a) hlavní pozemní komunikace, jimiž se rozumí pozemní komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát, (úseky dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, jejichž intenzita překročila cca 8 200 voz/den)

b) hlavní železniční tratě, jimiž se rozumí železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok,

c) hlavní letiště, jimiž se rozumí civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů a přistání za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely (letiště Praha/Ruzyně).

V současné době probíhá předávání aktuálních dat mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zdravotnictví pro zajištění vyhotovení strategických hlukových map k roku 2017Zpět na výpis článků