3. kolo AP rok 2018

3. kolo AP rok 2018
06.06.2019 8:56:47Akční plány ke snížení hluku z dopravy

AP k SHM

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám – 3. kolo vyhotovení rok 2018

Ministerstvo dopravy podle zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  - dle odst. 1) § 81 - Ministerstvo dopravy: 
v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí podle údajů ze strategických hlukových map (SHM - www.nrl.cz ) vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro
a) hlavní pozemní komunikace, jimiž se rozumí pozemní komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát, (úseky dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, jejichž intenzita překročila cca 8 200 voz/den)
b) hlavní železniční tratě, jimiž se rozumí železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok,
c) hlavní letiště, jimiž se rozumí civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů a přistání za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely (letiště Praha/Ruzyně).

ad a) Hlavní pozemní komunikace

týká se pouze stávajících silnic I. třídy a dálnic I. a II. typu v majetku státu

akční plán stručný popis přílohy
Vymezení kritických míst v okolí hlavních pozemních komunikací
Jihomoravský kraj včetně Aglomerace Brno příloha
Moravskoslezský kraj včetně Aglomerace Ostrava příloha
Olomoucký kraj včetně Aglomerace Olomouc příloha
Pardubický kraj   příloha
 Vysočina   příloha
Zlínský kraj   příloha
Jihočeský kraj

 

příloha

Královéhradecký kraj

 

příloha

Karlovarský kraj

 

 

Liberecký kraj

včetně Aglomerace Liberec

příloha

Plzeňský kraj

včetně Aglomerace Plzeň

příloha

Středočeský kraj

včetně Aglomerace Praha

příloha

Ústecký kraj

včetně Aglomerace Ústí nad Labem - Teplice

příloha

ad b) Hlavní železniční tratě ČR

Hlavní tratě Grafické přílohy - vymezení kritických míst
místo
zpráva Priloha_1_hl_trate
 

Hlavní železniční tratě v Aglomeracích

AP hl. tratí v Aglomeraci přílohy - vymezení kritických míst
Praha zpráva
Brno zpráva příloha
Plzeň zpráva příloha
 Ústí n L-Teplice zpráva příloha
Liberec zpráva příloha
Olomouc zpráva příloha
Ostrava zpráva příloha

ad c) Hlavní letiště

Akční plán přílohy
AP Letiště Praha/Ruzyně Akční plán-opatření, která mají být realizována v příštích 5 letech


Návrh akčních plánů byl na základě oznámení Ministerstva dopravy – Odboru infrastruktury a územního plánu č.j. 343/2019 ze dne 6.6.2019 zveřejněn k veřejnému připomínkování formou vyvěšení v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy a zároveň byl na Ministerstvu dopravy k dispozici v listinné podobě v období od 6.6.2019 do 22.7.2019.
V zákonné době uveřejnění návrhu akčního plánu byly doručeny dvě připomínky, které byly vypořádány. Po zákonné době uveřejnění návrhu akčního plánu byla doručena jedna připomínka.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků