Udržitelná městská mobilita (SUMP)

Udržitelná městská mobilita (SUMP)
Mobilita

Metodika pro zpracování strategických plánů udržitelné městské mobility (SUMP) a strategických rámců udržitelné městské mobility (SUMF)

SUMP bude dokument zpracovávaný jednotlivými městy nad přibližně 40 000 tis. obyvatel. Bude zaměřen na řešení nejen problematiky dopravy, ale rovněž na ovlivňování a způsob uspokojování mobility. SUMP bude součástí širšího projektu Smart City. Ministerstvo dopravy proto certifikovalo národní metodiku pro zpracování SUMP - Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky. Národní metodika vychází rovněž z metodiky agentury Jaspers, která je zaměřena na města v kohezních státech zde Pro financování městských projektů z OPD a IROP v období 2014-2020 je jednou z podmínek po roce 2018 mít zpracovaný buď plnohodnotný SUMP nebo jeho zjednodušenou verzi SUMF. SUMF tak může být první etapou pro zpracování SUMP. SUMF bude zaměřen zejména na problematiku veřejné dopravy ve městech. Metodika pro jeho zpracování je uvedena v příloze č. 4 Metodiky pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků