Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek
03.11.2022 15:29:24Projektová příprava staveb

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Dle směrnice V-1/2012 v platném znění jsou 3x ročně projednávány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, Správa železnic, ŘVC ČR a stejně tak u státních podniků povodí. Pravidelně dochází 3x ročně k aktualizaci přidělených finančních prostředků a k úpravě činností dle současného skutkového stavu projektové a majetkoprávní přípravy u jednotlivých projektů. Ministerstvo dopravy pravidelně zveřejňuje aktualizované rozpisy investorské přípravy na svých webových stránkách, viz níže. Samotná směrnice V-1/2012 v aktuálním znění je též ke stažení na odkazech níže.

V průběhu října 2022 proběhly jednání s investory a výsledkem je aktualizace rozpisů  projektové a majetkoprávní přípravy na rok 2022 včetně kontroly plnění v roce 2022, které budou předloženy na jednání CK. Přehled obsahuje i pouze orientační výhled čerpání finančních prostředků pro rok 2023, který je v tuto chvíli pouze indikativní a dosud neschválený CK.

Rozpisy pro rok 2023 dosud nebyly schváleny ze strany CK.


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků