Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek
06.11.2020 13:23:36Projektová příprava staveb

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Dle směrnice V-1/2012 v platném znění jsou 3x ročně projednávány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, Správa železnic, ŘVC ČR a stejně tak u státních podniků povodí. Pravidelně dochází 3x ročně k aktualizaci přidělených finančních prostředků a k úpravě činností dle současného skutkového stavu projektové a majetkoprávní přípravy u jednotlivých projektů. Ministerstvo dopravy pravidelně zveřejňuje aktualizované rozpisy investorské přípravy na svých webových stránkách, viz níže. Samotná směrnice V-1/2012 v aktuálním znění je též ke stažení na odkazech níže.

Centrální komise schválila pro rok 2021 předloženou aktualizaci rozpisů projektové a majetkoprávní přípravy provedenou v období 09-10/2021 ze strany jednotlivých investorů v souladu s obsahem směrnice V-1/2012. Ze strany investorů předpokládané indikativní hodnoty pro rok 2022 nelze s ohledem na obsah návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2022 považovat za schválené a jejich konkrétní hodnoty budou předmětem dalších jednání ve vazbě na konečné schválení státního rozpočtu a rozpočtu SFDI pro rok 2022

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků