Metodika stanovení dynamického chování pružně uložených cementobetonových desek při užití numerickýc