Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury – zavádění do praxe

Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury – zavádění do praxe
Dopravní stavitelství
Metodika popisuje systémy, které využívají senzory zabudované do konstrukce vozovky či jiných objektů dopravní infrastruktury a zařízení osazené v jejich blízkosti, určené pro kontinuální monitorování jejich stavu a vlivů, které na ně působí.
Metodika řeší kontinuální sběr dat o chování dopravní infrastruktury, především ve vazbě na dopravní zatížení a působící klimatické vlivy. Zaměřuje se zejména na nové systémy/zařízení a způsoby jejich zavádění do praxe. Nejde o systémy/zařízení pro provozní informace poskytující dopravní informace řidičům za jízdy.

Cílem metodiky je upřesnit postup pro zavádění nových systémů kontinuálního monitorování do praxe,
prezentovat vybrané systémy kontinuálního monitorování a možnosti jejich uplatnění na objektech dopravní infrastruktury, zavést vzorové příklady uplatnění systémů kontinuálního monitorování (http://www.cesti.cz/index.php?page=kontinual_monitor).
Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků