Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací