SW platforma pro sdílení implementaci dat ve veřejné osobní dopravě v reálném čase přes softwarovou

SW platforma pro sdílení implementaci dat ve veřejné osobní dopravě v reálném čase přes softwarovou aplikaci CISReal
Ostatní metodiky
Cílem certifikované metodiky je poskytnout uživateli metodiky přehled informací o vybavení a funkci informačního systému (dále jen IS) pro veřejnou dopravu (dále jen VD) s následnou možností sdílení informací v reálném čase přes navržený datový model. Dále metodika popisuje možnost komunikace přes navržený centralizovaný prvek CISReal. Specifikuje minimální požadavky pro komunikaci mezi dispečerskými systémy jednotlivých dopravců, dopravních systémů (MHD, IDS) a provozovatele dráhy (SŽDC), (dále jen účastníci), prostřednictvím navrženého datového modelu. Tato metodika je vydávána v návaznosti na novou technickou specifikaci ČSN 01 8245 Informační systém ve veřejné dopravě osob – Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal). Dále cíle metodiky korespondují se směrnicí 2010/40/EU, které uvádí, že ITS by měly stavět na interoperabilních systémech založených na otevřených a veřejných normách a dostupných na nediskriminačním základě všem dodavatelům a uživatelům aplikací a služeb. Tato metodika je první částí z celkového souboru připravovaných metodik vztahujících se k oblasti sdílení informací ve veřejné dopravě v reálném čase. Certifikovaná metodika byla vypracována za finanční podpory a použití výsledků řešení výzkumného projektu TAČR TA01030582 Jednotný systém dat ve veřejné dopravě s ohledem na aplikaci standardního formátu s možností propojení stávajících systému do jednotné SW platformy.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků