Aktualizovanou metodiku výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích

Aktualizovanou metodiku výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích
Silniční doprava
Cílem této metodiky je poskytnout aktuální metodologický postup pro výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v podmínkách České republiky. Důraz je kladen na aktuální změny výpočtu. Jedná se především o nový a přesnější metodický postup ocenění nákladů na zdravotní péči a hmotných škod. U některých dalších nákladových položek byly provedeny změny týkající se např. změny legislativy, nebo zpřesnění výpočtových vzorců. Nově jsou také pro usnadnění výpočtu u každé nákladové položky uvedeny možné zdroje dat pro výpočet. Metodika byla zpracována v rámci interního grantu „Zpřesňování výpočtu socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích“, řešeného Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610) Výstupy metodiky mohou sloužit jako vstupní údaje do výzkumných projektů, do dopravně-bezpečnostních analýz, jejichž cílem je výpočet efektivity daného opatření.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků