Kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici

Kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici
Silniční doprava
Kontrolní seznam vyhotovený na základě silniční kontroly přepravy nebezpečných věcí musí být zpracován tak, aby při porušení zákona, ostatních právních předpisů, jakož i mezinárodní smlouvy ADR, které jsou součástí právního řádu, byl zadokumentován stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými ve Správním řádu. Metodika „Kontrola přepravy nebezpečných věcí po silnici“ byla financována Ministerstvem dopravy účelovou neinvestiční dotací na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i., na základě Rozhodnutí č. 1 č. j. 21/2017-710-VV/1 a Rozhodnutí č. 2 č. j. 46/2017-710-VV/1.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků