Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost
Silniční doprava
Doprava má řadu přínosů, avšak i negativních externalit jako jsou dopravní nehody nebo dopady na životní prostředí. Zatímco však dopady na životní prostředí jsou důkladně analyzovány (pomocí procesu EIA – Environmental Impact Assessment), pro hodnocení dopadů na bezpečnost (RSIA – Road Safety Impact Assessment) neexistuje jednotný postup. RSIA je jedním z nástrojů evropské Směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, transponované v roce 2011 do českého právního řádu jako „hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií“. Cílem RSIA je variantní analýza dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě. RSIA umožní výběr varianty, která bude z hlediska bezpečnosti optimální. V projektu DOPAD byly vytvořeny nástroje (metodika + on-line podpůrná výpočetní aplikace), které usnadní provádění RSIA v praxi; cílem metodiky je popsat postup vývoje i aplikace těchto nástrojů. Na rozdíl od jednoduchých postupů, založených pouze na relativní nehodovosti, je postup v této metodice inovativní v aplikaci predikčních modelů nehodovosti a hodnot účinnosti opatření. Metodika je výstupem projektu „Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost“ (DOPAD), řešeného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega (ev. č. TD03000171).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků