Metodika implementace ochranného systému pro motocyklisty před účinky nárazu do ocelových svodidel

Metodika implementace ochranného systému pro motocyklisty před účinky nárazu do ocelových svodidel
Silniční doprava
Cílem projektu v něm metodika vznikl byl vývoj, pilotní ověření a vyhodnocení ochranného opatření na zvýšení bezpečnosti uživatelů motocyklů, kteří se v důsledku dopravní nehody dostanou do kontaktu se zádržným zařízením – ocelovým svodidlem, které v dnešním provedení představuje pro tuto specifickou skupinu účastníků silničního provozu v mnoha případech nebezpečnou až agresivní pevnou překážku. Úspěšná implementace ochranného opatření přispěje ke snížení počtu obětí dopravních nehod motocyklů, povede k určitému zvýšení kvality života obyvatel ČR (méně socio – ekonomických a emočních ztrát) a přispěje k udržitelnosti dopravního systému (bezpečnost je jedním z pilířů udržitelnosti dopravního systému). Dalším cílem tohoto projektu je pomocí metodiky popsat uživatelům ochranného systému (zejména správcům a vlastníkům pozemních komunikací, projekčním firmám) metodu identifikace míst na úseku pozemních komunikací, na kterých je žádoucí instalace ochranného systému pro motocyklisty. Na základě návrhových parametrů pozemních komunikací (zejména směrového vedení trasy) a rozboru nehodovosti budou stanovena kritéria pro identifikaci míst vhodných k instalaci ochranného systému. Metodika je výstupem projektu VaV Technologické agentury ČR č. TA01011298 „Implementace ochranného systému pro motocyklisty před účinky nárazu do ocelových svodidel“ (OCHMOT).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků