Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem

Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem
Silniční doprava
Při procesu zkoumání DN s chodcem je nutné sledovat nový filozofický přístup, ve kterém je nutné se dívat na nehodový děj střetu vozidla s chodcem jako na událost skládající se ze dvou fází, kde první fáze ovlivňuje druhou. To znamená, že v první řadě je nutné analyzovat primární střet vozidla s chodcem a následně analyzovat další pohyb těla chodce až k sekundárnímu střetu. Cílem Metodiky komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem (dále jen Metodika) je analyzovat celý mechanizmus DN vozidla s chodcem tak, aby v budoucnu bylo možné navrhnout nový přístup k ochraně chodce obsahující ochranu chodce nejenom při primárním střetu chodce s vozidlem, ale i ochranu chodce v průběhu sekundárního střetu. Hlavní část Metodiky je zaměřena na rozšíření a zpřesnění metodiky zkoumání DN s chodcem. Druhá část Metodiky je věnovaná numerické analýze střetu vozidla s chodcem, která má pomoci zmapovat mechanismus DN a poskytnout tak podklady pro navržení nového přístupu ochrany chodců. V textu jsou popsány metody, kterými lze dosáhnout identifikace nezbytných veličin k rekonstrukci děje nehody. Ve vzorových zprávách vyšetřujícího týmu z místa DN je uvedena analýza účastníka DN a jeho charakterizace. Postup řešení v místě nehody s uvedenými příklady reálného šetření nehody je uveden v příloze Metodiky. Metodika je výsledkem řešení projektu VaV Technologické agentury ČR č. TA03030791: CHODCI - „Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce“
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků