Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením