Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků

Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků
Silniční doprava
Cílem metodiky je přispět ke snížení počtu dopravních nehod ve městech a obcích, zejména pak nehod s chodci a cyklisty, kteří často utrpí těžká či dokonce smrtelná zranění. Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků je publikace zaměřená na podporu osazování flexibilních nebo jinak zvaných zvýrazňujících sloupků (dále jen sloupky) v hlavním dopravním prostoru komunikací v zastavěném území měst a obcí. Hlavní myšlenkou osazování těchto sloupků na pozemních komunikacích je: „Pokud o sobě budou účastníci provozu vědět navzájem, výrazně se sníží riziko dopravní nehody“. Jedná se tedy o označení všech míst, která vyžadují zvýšenou pozornost všech účastníků silničního provozu. Primárním účelem metodiky je stanovit postup a podmínky pro umísťování těchto sloupků. Nepopiratelným přínosem je poskytnutí názorných příkladů použití sloupků nejen projektantům a dopravním inženýrům, ale i správcům a investorům do výstavby silničních komunikací a jiných zpevněných ploch určených pro pohyb chodců a cyklistů. Stěžejní část metodiky je zaměřena na stanovení vzorových lokalit v zastavěném území měst a obcí různého typu, kde vlivem nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [23] dochází např. k nelegálnímu parkování a odstavování vozidel a tím k vytváření překážek v rozhledu a ke značnému snížení bezpečnosti provozu těchto lokalit. Metodika poskytuje cílové skupině uživatelů podrobný návod pro identifikaci vhodné lokality a způsob umístění sloupků za účelem minimalizace rizika. První část metodiky je věnována výběru lokality, způsobu umístění sloupků, zajištění jejich správné funkce a očekávaného působení sloupků na účastníky provozu. Druhá část obsahuje popis postupu pro tvorbu dokumentace a řízení pro realizaci sloupků. V příloze jsou obsaženy příklady, které se věnují účinku sloupků ve vybraných lokalitách. Metodika je výsledkem řešení projektu VaV Technologické agentury ČR č. TA03030747 FLEXI - „Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství“.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků