Metodika práce s řidiči, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost v dopravě

Metodika práce s řidiči, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost v dopravě
Silniční doprava
Cílem metodiky je poskytnout metodické vodítko pro tvorbu koncepce rehabilitačních programů pro řidiče s problematickým průběhem praxe ve výkonu trestu a systémových opatření zaměřených na snížení recidivy. Dále je cílem vytvořit curriculum kurzů pro řidiče ve výkonu trestu. To vše za účelem: zvýšit povědomí řidičů o rizicích v dopravě, zvýšit úroveň sebereflexe, zejména týkající se vlastních schopností bezpečně řídit, zvýšit schopnost oddělení konzumace alkoholu a drog a řízení, poskytnout řidičům prostor pro zpracování negativních zážitků souvisejících se spácháním trestné činnosti vedoucí k trestu odnětí svobody. „Metodika práce s řidiči, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost v dopravě“ je výsledkem řešení výzkumného projektu č. VG20102015047 s názvem: Snižování recidivy u pachatelů trestních činů a přestupků v dopravě, podpořeného z finančních prostředků Ministerstva vnitra ČR, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2015 (BV II/2 – VS). Celkově tedy zvýšit jejich kompetence bezpečně řídit nebo umět změnit životní styl tak, aby nebyl závislý na řízení, pakliže schopnosti řídit bezpečně nelze dosáhnout.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)

 

Zpět na výpis článků