Metodika pro navržení a provoz systémů kontrolního vážení vozidel za pohybu (WIM)

Metodika pro navržení a provoz systémů kontrolního vážení vozidel za pohybu (WIM)
Silniční doprava
Metodika shrnuje poznatky o vysokorychlostním vážení, které získali zpracovatelé na základě provedených měření a poznatky, které byly publikovány v materiálech uvedených v textu. Na základě získaných poznatků a dosažených výsledků měření byly navrženy požadavky na kontrolní místo, kontrolní zařízení a postup při zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, včetně uvedení dalších možností využití WIM systému.
Silniční síť je potřeba chránit proti poškození v důsledku přetěžování vozidel a jejich náprav. Současně je také potřebné důsledně kontrolovat dodržování podmínek stanovených pro přepravu zvlášť těžkých předmětů.
Systém vysokorychlostního vážení vozidel umožňuje účinnou a efektivní kontrolu přetěžování vozidel. Je postaven na principu měření dynamických účinků na vozovku, které jsou vyvolány jednotlivými koly nebo soukolími (dvoumontáž) jedoucích vozidel. Současně umožňuje, za předpokladu použití příslušného software, provedení podrobné analýzy kolové, nápravové a celkové hmotnosti jedoucích vozidel, včetně měření rychlosti, akcelerace a decelerace vozidla na příslušném úseku.
Pro případné budoucí kontroly nadměrných nákladů je vhodné vypracovat systém kontroly dodržování podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací. Metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků