Metodika pro odesilatele nebezpečných věcí v cisternách

Metodika pro odesilatele nebezpečných věcí v cisternách
Silniční doprava
Metodika popisuje kontroly přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě na základě dohody ADR, legislativního rámce a dalších předpisů. Jsou popsány jednotlivé kontrolní složky, klasifikace tříd nákladů a jejich značení na vozidle, vliv množství nebezpečného nákladu,  přepravní jednotky nebo obaly, způsob uložení nákladu v jednotlivých typech nákladních vozidel. Je popsán průběh silniční kontroly a jeho výsledky formou kontrolního seznamu a závěrečný protokol z šetření. Financováno Ministerstvem dopravy účelovou neinvestiční dotací na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i., na základě Rozhodnutí č. 1 č. j. 21/2017-710-VV/1 a Rozhodnutí č. 2 č. j. 46/2017-710-VV/1.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků