Metodika pro stanovení optimálního kroku segmentace cementobetonového krytu