Metodika sběru parametrů dopravního prostoru pozemní komunikace pomocí měřicího vozidla

Metodika sběru parametrů dopravního prostoru pozemní komunikace pomocí měřicího vozidla
Silniční doprava
Metodika popisuje postup sběru parametrů dopravního prostoru pozemní komunikace pomocí měřicího vozidla. Cílem metodiky je poskytnout praktický návod provádění sběru vybraných parametrů dopravního prostoru. Za tím účelem obsahuje metodika dvě části – teoretickou a praktickou. Důraz je kladen na praktickou část, která popisuje vývoj a provoz konkrétního měřicího vozidla. Výstupem činností, provedených podle předložené metodiky, jsou data popisující dopravní prostor a výstupy na nich založené (např. pasport komunikace nebo bezpečnostní inspekce). Metodika se nevěnuje sběru dat o vozovce (protismykové vlastnosti, nerovnosti, poruchy, únosnost...) – v této oblasti již existují funkční systémy hospodaření s vozovkou, včetně řady technických předpisů, norem atd. Metodika je výstupem řešení projektu „Dopravní VaV centrum“ (CDV PLUS) realizovaného s finanční podporou OP Výzkum a vývoj pro inovace (ev. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0064). 
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků