Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích

Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích
Silniční doprava
Cílem této metodiky je poskytnout metodologický postup pro výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v podmínkách České republiky. Metodika je určena pro orgány veřejné správy, zejména pro oblast posuzování ekonomické efektivnosti dopravních staveb pozemních komunikacích. Finanční vyjádření výše ztrát z dopravní nehodovosti poskytuje přehled, kolik dopravní nehody stát a společnost stojí. Vyčíslené ztráty (především jednotkové náklady) mohou být dále používány jako jeden ze vstupů do ekonomických analýz, například costbenefit analýza, s cílem zjištění efektivity daného opatření. Tato metodika byla zpracována v rámci výzkumného projektu rozvoje výzkumné organizace - Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích. 
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků