Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti

Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti
Silniční doprava
Tato certifikovaná metodika se zabývá multifaktorovou analýzou dopravní nehodovosti – jejím cílem je poskytnout teoretický i praktický podklad pro její provádění. Multifaktorovou analýzu lze provádět např. na úrovni krajské silniční sítě, s cílem identifikace kritických faktorů, na které je vhodné zaměřit dopravně bezpečnostní činnost. Metodika je určena pro ty, kdo budou tyto analýzy zadávat, provádět a/nebo interpretovat, tedy: - zodpovědné pracovníky správce silniční sítě (ŘSD, SÚS, městských odborů dopravy),
- zodpovědné pracovníky Ministerstva dopravy nebo Ministerstva vnitra,
- vědecké pracovníky výzkumných institucí nebo vysokých škol. Cílem multifaktorové analýzy dopravní nehodovosti je identifikace kritických vlivů  a kvantifikace míry jejich působení na vznik dopravních nehod. Tato metodika byla zpracována v rámci výzkumného projektu „Identifikace a  řešení kritických míst a úseků  v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků  silničního provozu“ (IDEKO) programu bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2010‐2015 Ministerstva vnitra (VG20112015013).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků