Online identifikace kritických úseků pozemních komunikací pomocí síťových analýz

Online identifikace kritických úseků pozemních komunikací pomocí síťových analýz
Silniční doprava
Metodika zpracovává do přehledné podoby výsledky projektu TRISK, zejména pak jeho části věnující se metodám zranitelnosti sítí s naznačenými aplikacemi do Jednotného systému dopravních informací (JSDI). V první části metodiky jsou uvedeny základní pojmy z teorie grafů, které se používají při počítačovém zpracování a analýze silničních sítí. Dále je definován pojem zranitelnosti a postupy jejího hodnocení. V navazující  části práce jsou představeny algoritmy, které slouží k identifikaci nejslabších úseků  (hran) v síti, případně  jejich kombinací. Ukázány jsou jak deterministický tak stochastický algoritmus a dále jsou rozebrány jejich výhody a nevýhody. V poslední kapitole je ukázána aplikace obou algoritmů  na konkrétní silniční síť  Zlínského kraje. Na závěr jsou podrobně rozebírány návrhy implementace algoritmů do systému JSDI. Metodika je výsledkem řešení projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy“, č. VG20102015057.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků