Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu

Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu
Silniční doprava
Primárním cílem metodiky je popis provádění řešení kritické lokality. Součástí je i ověření, zda jde o skutečnou kritickou lokalitu, či zda ke kumulaci dopravních nehod došlo výrazným vlivem náhody či faktorů, které není možné při prohlídce lokality odhalit. Sekundárním cílem je vytvoření katalogu rizikových faktorů a příslušných opatření k minimalizaci těchto rizik na komunikacích. Přínosem katalogu není pouhé shrnutí známých poznatků, ale doplnění údajů o životnosti, finanční náro Tato metodika byla zpracována v rámci projektu Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu - IDEKO (číslo výzkumného projektu VG20112015013), projekt programu bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2010-2015 Ministerstva vnitra.čnosti a zejména účinnosti jednotlivých opatření. Vzhledem k měnícím se cenovým hladinám a proměnlivosti životnosti některých opatření v závislosti na intenzitě provozu je hodnocení provedeno relativně pomocí třístupňové škály.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků